Deadlines

Zomernummer 2017 – deadline 22 mei – verschijnt half juni 2017

Herfstnummer 2017 – deadline half september – verschijnt half oktober 2017

Winternummer 2017/2018 – deadline eind november – verschijnt begin januari 2018

Lentenummer 2018 – deadline begin maart – verschijnt begin april 2018