Noordoost

De wijk Noordoost is een met ruim 37.000 inwoners (januari 2014) de derde wijk in de gemeente Utrecht. Noordoost bestaat uit drie subwijken en tien buurten die allemaal een eigen karakter hebben: Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt, Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, Huizingabuurt, Tuindorp, Tuindorp-Oost en Voordorp.

Noordoost wordt grofweg begrensd door de spoorlijn Utrecht – Kampen, de A27, de Biltstraat en diens verlengde, de noordoostelijke Stadsbuitengracht en de rivier de Vecht. De wijk wordt in oost-west richting doorsneden door een drukke verkeersader, de Kardinaal de Jongweg. In de wijk ligt het Griftpark en in het oosten de Voorveldse Polder.

Over het geheel genomen zijn bewoners in Noordoost hoog opgeleid, zelfredzaam, betrokken, verantwoordelijk en in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Ze zijn over het algemeen tevreden met hun woon- en werkomgeving en stellen vaak hoge eisen aan informatievoorziening en participatie. Verder tonen bewoners een grote betrokkenheid bij het thema energie en duurzaamheid. (Bron: Wijkactieprogramma Noordoost 2014)