Deadlines

Herfstnummer 2019 – deadline 1 september – verschijnt eind september

Winternummer 2019 – deadline 10 november – verschijnt begin december

Lentenummer 2020 Рdeadline  januari Рverschijnt eind februari

Zomernummer 2019 – deadline april – verschijnt mei